AB EMİSYON YÖNETMELİKLERİ

Avrupa Birliği, ağır makinelerin neden olduğu çevre kirliliğini azaltma çabaları çerçevesinde, taşıt emisyonları konusunda bazı kurallar tesis etmiştir. Bütün taşıt imalatçıları bu gereklilikleri zaten yerine getirmektedir. Euro 4 olarak tanınan mevzuat Ekim 2006'dan itibaren 3,5 gr/kWh'a kadar olan NOx emisyonlarına izin vermektedir. Taşıt imalatçılarının en son Ekim 2009'a kadar yerine getirmesi gereken Euro 5 adıyla tanınan bir sonraki yönerge, NOx emisyonlarını2,0 grKh olarak düzenlemektedir. Aşağıdaki tabloda hem Euro 4 hem de Euro 5 için emisyon standartlarını görebilirsiniz. EURO Emisyon standardı (g/kWh)
  Euro 4 Euro 5
NOx 3,50 2,00
Karbon Monoksit 1,50 1,50
Hidro Karbonlar 0,46 0,46
Karbon Partikülleri 0,02 0,02
   

Otomotiv endüstrisi, bu gerekleri yerine getirmek için çeşitli çözümleri değerlendirdikten sonra Seçimli Katalitik İndirgemeye(SCR, Selective Catalytic Reduction) ulaşmıştı.

HANGİ İMALATÇILAR SCR TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAKTADIR?

Euro 4 için: Hayır, imalatçıların tamamı SCR teknolojisini talep etmiş değildir. MAN ve Scania EGR (Exhaust Gas Recirculation, Egzoz Gazı Yeniden Sirkülasyonu) tekniği I’i seçmişlerdir. Tüm diğer imalatçılar Euro 4 aşamasında SCR teknolojisini seçmişlerdir Euro 5 için: Evet – MAN ve Scania dahil – tüm imalatçıların taşıtlarında SCR sistemini bulundurmaları gerekecektir. Yani AUS 32 ürünü kullanmaları gerekmektedir.