BLUETIGER AdBlue® ' in Avantajları

BLUETIGER AdBlue®'in Maliyeti

Üretimde kullanılan kimyasal hammaddelerin uygun kalitede olması ayrıca ambalajın cinsi ve büyüklüğü uygulunan prosesin doğru olması maliyete etki eder en önemli faktörlerdir.

BLUETIGER AdBlue® Tüketim Miktarı

BLUETIGER AdBlue® tüketim miktarı Euro4 , Euro 5 SCR sisteminde gerekli olan BLUETIGER AdBlue® miktarını göz önüne alırsak, karşılamak istediğimiz ihtiyaçlara göre değişir. Bu şekilde, Euro 4 olarak tanınan mevcut mevzuatın koşullarına uymak için BLUETIGER AdBlue® tüketimi yakıtın %3-4'ü olmalı; Euro 5 şartı için yakıtın %5-7’si olmalıdır.

BLUETIGER AdBlue® Kalitesi

Bluetiger’in yüksek olması gereken kalitesine atıfta bulunmak önemlidir. DIN 70070 ihtiyacını karşılamayan bir katkı maddesi kullanımı, yüksek egzoz emisyonundan başlayıp da katalizörün toptan imhasına kadar gidebilecek çeşitli problemlere neden olur. Aynı zamanda egzoz dumanları katalizörden zamanında gerektiği gibi atılamadığı için bu dumanların basıncı yüzünden çeşitli motor problemlerine neden olabilir. Bu içerideki katalizör gözeneklerinin boyutunu küçülten ve katalitik elementlerini çalışmaz hale getiren düşük kaliteli ürünlerin üretimlerinden kaynaklanır.

BLUETIGER AdBlue® ' in Karakteristik Özellikleri

  • Bluetiger toksik değildir ve uygun şekilde kullanılırsa insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı herhangi bir risk oluşturmaz. Ürün yaklaşık 9.5 pH değeriyle kısmen alkalindir ve bu nedenle alüminyum, pirinç, yumuşak çelikle doğrudan temas ettirilmemelidir. Paslanmaz çelik ve plastik tanklar ve fittingler tavsiye edilir.
  • Bluetiger ile çalışılırken alınması gereken önlemler arasında deri ve gözlerle temas etmesinden kaçınmak bulunmaktadır. Ayrıca, eğer zemine dökülürse kayma tehlikesi arz eder. Temizleme yöntemleri, mekanik olarak toplamak ve bertaraf etmek üzere uygun kaplarda biriktirmektir. Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun biçimde bertaraf ediniz. Temizlikten sonra kalan kalıntı zerreleri basınçlı su ile gönderiniz.
  • Bluetiger yanıcı değildir.
  • Bluetiger eksi 11,5 °C’de donmaya başlar.
  • Bluetiger donduktan sonra da kullanılabilir. Bluetiger eridikten sonra sorunsuzca kullanılabilir.
  • Kristalizasyon veya dökülenleri bertaraf etmenin en iyi yolu su ile yıkamaktır. Suyla durularken, çözeltinin herhangi bir şekilde kirlenmesini önlemek için iyice kapatıldığından emin olun.

Bluetiger otomotiv boyası üzerine dökülürse, yüzeyi suyla temizleyin ve boyanın temizlenmesini sağlayın. Bluetiger boya üzerinde kurur ve kristalleşirse, yüzey korozyonu meydana gelebilir.
BİR AĞIR HİZMET MAKİNASINDA BLUE TİGER BİTERSE NE OLUR?
Eğer Bluetiger tankı boşalırsa, bu izin verilen emisyon düzeylerinin aşılmasına neden olur ve katalizör kısa sürede hasar görür. Sonuçlar OBD sistemi (On Board Diagnostic – Cihaz Üzerindeki Diyagnostik) içinde saklanır ve periyodik olarak kontrol edilir.